О.Г. Корченко
Побудова систем захисту інформації на нечітких множинах
Видавництво: МК-Пресс, 2010
М'яка обкладинка, 330 стор.
Тираж: 500 екз.
Формат: 60x84/16
ISBN: 966-8806-19-0


АНОТАЦІЯ

Книга присвячена актуальним теоретичним і практичним питанням розробки методів, моделей та систем захисту інформації, призначених для оцінки стану безпеки інформаційних ресурсів у комп'ютерних системах. Основний тео-ської грунтом, яка склала основу базових досліджень, у роботі стала теорія нечітких множин, фундамент якої заклав в 1965 р. Лотфі Заде. Робота проілюстрована великою кількістю прикладів, алгоритмів, програмних реалізацій та рішень практичних завдань. Призначена для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів відпо-лькості профілю.