Схема управління Інститутом


Висококваліфікований науково-педагогічний колектив, потужна навчально-методична база, впроваджені в навчальний процес прогресивні інформаційні технології та результати наукової роботи, сучасні методи і методики навчання забезпечують високу якість підготовки випускників Інституту комп’ютерних інформаційних технологій. Навчальна підготовка студентів проходить із використанням новітніх мультимедійних та мережевих технологій і сучасного лабораторного та комутаційного обладнання.

Навчальний процес в інституті проводиться досвідченими спеціалістами-науковцями, серед яких: 3 лауреати Державних премій України в галузі науки і техніки; 34 доктори наук, професори; 106 кандидатів наук, доцентів, а також більш як 20 старших викладачів та 68 асистентів.

Студенти інституту проходять підготовку у спеціалізованих лабораторіях та тренажерних класах, створених спільно з провідними національними та світовими компаніями, такими, як: CISCO Systems, Microsoft Corp., IBM тощо.

Схема організаційної структури Інституту