Структура студентської ради ІКІТ

Студентство інституту живе багатогранним, творчим життям, бере активну участь у спортивних та культурних заходах університету: «Клубі веселих та кмітливих», розважальних про- грамах «Березневі паростки», «Студентська весна» та ін.

Паралельно з основним навчальним процесом найбільш успішним студентам надається можливість пройти індивідуальну поглиблену підготовку за профілем навчан- ня в Інституті новітніх технологій під керівництвом відомих вчених університету та Національної академії наук України. Доповіді студентів з результатами наукових досліджень заслуховуються на регулярних засіданнях Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Політ», інших конференціях та семінарах. Студенти інституту беруть участь у виставках, конкурсах та всеукраїнських олімпіадах, де займають призові місця.