Напрями дослідження

  • Структурне кодування даних в автоматизованих системах управління. Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах. Криптографічні методи захисту інформації. Методи захисту операційних систем та програмного забезпечення.
  • Інтелектуалізовані системи інформаційної безпеки. Кібербезпека цивільної авіації. Комплексні системи захисту інформації. Технології криптографічного захисту інформації. Менеджмент, нормативно-правове та технічне забезпечення інформаційної безпеки. Експертиза у галузі інформаційної безпеки.
  • Методи прийняття рішень в комп’ютеризованих системах управління авіаційного призначення. Методи діагностування складних технічних об’єктів з множинними відмовами. Технології логіко-лінгвістичного моделювання, аналізу і синтезу електронних документів в системах штучного інтелекту.
  • Інженерія програмного забезпечення.
  • Технології реєстрації, обробки та аналізу польотної інформації. Методи, моделі та технології створення системи контролю польоту динамічних об’єктів. Методи визначення динамічних характеристик повітряних суден по відеоінформації.
  • Методи моделювання інформаційних технологій проектування.
  • Дослідження принципів побудови паралельних обчислювальних структур для розв'язання задач великої розмірності. Технології інтелектуального аналізу та ранньої ідентифікації аномалій багатовимірного структурованого трафіка комп’ютерних мереж.
  • Методи створення комп’ютерних мультимедійних систем наукового та навчального призначення. Методи оцінювання психоемоційного стану користувачів мультимедійної інформації в діагностичних системах. Математичне моделювання фізичних процесів в задачах газо- і гідродинаміки, теорії пружності. Методи обробки експериментальної інформації. Розвиток актуальних проблем сучасної математики. Технологія паралельних обчислень ресурсовимогливих задач.