Наукові розробки

 • Комплексна система підтримки навчального процесу «ОСВІТА».
 • Полігон захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах на базі OC Windows2000/XP.
 • Полігон захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах на базі OC Unix Free BSD.
 • Автоматизована система обробки бази даних для інформаційної підсистеми «Докторантура/Аспірантура».
 • Комплексна система підтримки навчального процесу «Освіта ІІ етап».
 • Галузеві стандарти вищої освіти в галузі знань «Інформаційна безпека».
 • Автоматизована система тестування студентів.
 • Аналіз та дослідження методів обробки радіосигналів в системах мобільного зв’язку.
 • Методи завадостійкого кодування та аналіз ефективності методів ідентифікації кодових конструкцій.
 • Аналіз ефективності методів декодування інформаційних потоків космічних каналів зв’язку.
 • Автоматизація процесів функціонування кафедри вищого навчального закладу з урахуванням стандартів ISO 9001 «Система менеджменту якості».
 • Підвищення надійності системи захисту інформації на базі комбінованих методів крипто захисту.
 • Технологія захисту інформаційних потоків даних безпілотних літальних апаратів (БЛА).
 • Методологія та технології організації комплексної системи захисту інформації вищого навчального закладу України.
 • Побудова комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі третього класу.
 • Система передачі криптографічних ключів.
 • Спосіб криптографічного перетворення інформації.
 • Спосіб формування послідовностей псевдовипадкових чисел.
 • Пристрій для виконання логічних операцій криптографічного перетворення.
 • Конвеєрний криптографічний обчислювач.
 • Детектор цифрових диктофонів.
 • Система виявлення кібератак.
 • Система оцінки захищеності від соціотехнічних атак.
 • Система оцінки рівня захищеності інформаційних ресурсів.
 • Система оцінки рівня інформаційної безпеки.
 • Система моделювання класичних та квантових інформаційних процесів.
 • Система криптографічного захисту державних інформаційних ресурсів.
 • Реставрація фільмів О.Довженка: комп’ютерні файли відреставрованих відеоматеріалів.
 • Математичні моделі, методи та технологія комбінованого управління турбулентними зсувними течіями.
 • Основи теорії тригонометричних сплайнів, фундаментальних функцій, дробового інтегродиференціювання та їх застосування в задачах математичної фізики і обробки сигналів.
 • Високоефективні алгоритми багато поточної, розподіленої та гетерогенної реалізації ресурсовимогливих складових методу динаміки великих вихорів (Large Eddy Simulation).
 • Автоматизована система ведення платежів за навчання (АС «Студент-контрактник», впроваджена в експлуатацію у відділі організації роботи зі студентами НАУ).
 • Автоматизована система обліку споживання електро- та теплової енергії (газу) (впроваджена в експлуатацію на Державному підприємстві «Завод 410 ЦА»).
 • Комп’ютеризована система поточного та підсумкового контролю знань студентів вищих навчальних закладів (прийнята до впровадження Замовником – Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України).
 • Методи та алгоритми автоматизованого формування логіко-лінгвістичних моделей текстової інформації (впроваджені в Українському мовно-інформаційному фонді НАН України).
 • Методи прийняття рішень в автоматизованій системі управління інженерно-авіаційним забезпеченням польотів (впроваджені в Інституті проблем реєстрації інформації НАН України).
 • Комп’ютерна система порівняльного аналізу електронних текстів дипломних робіт (проектів) студентів денної форми навчання ОКР «Магістр» та «Спеціаліст» (впроваджена в НАУ наказами ректора університету від 14.04.2010 р. №920/ст. та від 20.01.2011 р. №11/од).
 • Моделі та алгоритми діагностування технічних об’єктів з множинними відмовами (на прикладі авіаційних двигунів) (впроваджені на ДП «Завод імені Малишева» та ДП «Завод №410 ЦА»).
 • Програмна система представлення алгебраїчних виразів у польській, зворотній польській нотаціях та у вигляді бінарного дерева.
 • Програмна система обліку навчальних і робочих навчальних планів та навчальних і робочих навчальних програм дисциплін, які викладаються в Національному авіаційному університеті (впроваджена в НАУ).
 • Автоматизована система моніторингу стану теплової мережі.
 • Програмна система формування штатного розпису кафедр університету (версія 1.02) (впроваджена в НАУ).
 • Програмна система обліку аудиторного фонду Національного авіаційного університету (версія 1.0) (впроваджена в НАУ).
 • Програмна система моніторингу використання друкуючих пристроїв.
 • Програмна система «3D-карта Національного авіаційного університету» (он-лайн версія 1.00) (впроваджена в НАУ).
 • Автоматизована система ведення договорів планового відділу фінансово-економічного управління НАУ (впроваджена в експлуатацію у фінансово-економічному відділі НАУ).
 • Інформаційно-пошукова система для організації проведення кастингів.
 • Програмна система «Телефонний довідник Національного авіаційного університету (впроваджена в НАУ).
 • Інтелектуальні технології, методи та засоби підвищення ефективності розподілених обчислювальних систем на базі тензорних нейронних мереж.
 • Автоматизована інформаційно-аналітична систем Мінтрансзв’язку України.
 • Технічний проект на створення інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень з питань управління соціально-економічним розвитком територій.
 • Методи та засоби  визначення атак на комп’ютерні системи на базі аналізу та прогнозування трафіка в тензорному нейромережевому базисі.
 • Програмна оболонка Інтернет-порталу інформаційних ресурсів освіти і науки МОНмолодьспорту України.
 • Мобільний комплекс причитування, декодування і обробки інформації бортових реєстраторів типу «Тестер» МОНСТР.
 • Засоби реєстрації польотної інформації.
 • Методологія інформатизації супроводження експлуатації авіаційної техніки, в тому числі безпілотних літальних апаратів.
 • Спосіб формування сигналів аеродинамічного управління на ділянці вільного падіння при вирішенні задачі доставки вантажу методом десантування.
 • Спосіб інженерно-технічного обладнання контрольованих об’єктів і територій.
 • Спосіб визначення сигналів кутової орієнтації літального апарата з використанням сигналів супутникової навігації та магнітометра.
 • Пристрій для ділення.