Аспірантура та докторантура

Інститут здійснює підготовку кандидатів та докторів наук за наступними спеціальностями:

01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи;
01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем;

05.07.01 – Аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів;
05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі;
05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти;
05.13.06 – Інформаційні технології;
05.13.21 – Системи захисту інформації;
21.05.01 – Інформаційна безпека держави.