В Інституті комп’ютерних інформаційних технологій НАУ з 05 по 12 березня 2013 року успішно відбулися кваліфікаційні екзамени ОКР «Спеціаліст», «Магістр» щодо оцінки якості підготовки фахівців за спеціальностями 7(8).05010201/12 «Комп’ютерні системи та мережі», 8.05010201а/12 «Комп’ютерні системи та мережі», 7(8).05010202/12 «Системне програмування», 7.05150102/12 ««Технології електронних мультимедійних видань»», 7(8).17010101«Безпека інформаційних і комунікаційних систем», 8.17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації».