Конференції та семінари Інституту комп’ютерних інформаційних технологій на 2014 рік

Назва заходу Телефон, факс, e-mail Термін проведення Відповідальна особа Секретар
1 IV міжнародна науково-технічна конференція «ITSEC: Безпека інформаційних технологій» (The 4th International Scientific Conference «ITSEC»)

(044)406-76-42

itseconf@gmail.com http://ocs.nau.edu.ua/index.php/ITSEC

20-23 травня 2014 р. Корченко О.Г. Іванчук Ю.Б.
2 Київське відділення міжвідомчого міжрегіонального семінару Наукової Ради НАН України «Технічні засоби захисту інформації»

(044)406-76-42

vamibr@ukr.net

протягом року Хорошко В.О. Бриль В.М.
3 VII Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології»

(044)406-70-18

nn05@ukr.net

17-19 квітня 2014 р. Жуков І.А. Лукашенко В.В.
4 II Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми обробки польотної інформації»

(044)408-84-23 (044)406-75-44

oberst@nau.edu.ua

19-20 червня 2014 р. Зіатдінов Ю.К. Холявкіна Т.В.
5 VII Міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу»

(044)406-73-62 (044)406-75-24

intex@email.ua

22-23 жовтня 2014 р. Литвиненко О.Є. Юр’єва І.М.
6 Науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку системного програмування»

(044)406-73-62 (044)406-75-24

eart@ukr.net

18-19 листопада 2014 р. Литвиненко О.Є. Артамонов Є.Б.
7 Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»

(044)406-76-73 (044)406-76-72

kmmt.nau@ukr.net

12-13 листопада 2014 р. Мелешко М.А. Денисенко С.М.
8 Міжнародна науково-технічна конференція «Інженерія програмного забезпечення»

406-76-41

Oleksiy.dyshlevyy@gmail.com

10-14 червня 2014 р. Сидоров М.О. Дишлевий О.П.


3-4 квітня 2013 року в Інституті комп’ютерних інформаційних технологій відбулися засідання 8 секцій напряму «Комп’ютерні технології» ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференція молодих учених і студентів «ПОЛІТ-2013. Сучасні проблеми науки», на яких було заслухано 237 доповідей.

Велика кількість розробок доведена до програмної та апаратної реалізації. Серед них можна виділити: пристрій для шифрування інформації у шифрованому каналі зв’язку «земля – БПЛА – земля» (автор Навроцький Д.О., керівник д.т.н., проф. Белецький А.Я.), робот з автоматичною системою керування (автори Васильєв О.С., Длужевський А.О., Панфьоров О.В., керівник к.т.н. Артамонов Є.Б.), програму візуалізації пошуку шляху (автор Іванілов Д.В., керівник к.т.н., доц. Болдаков О.І.).

У роботі конференції взяли участь близько 400 студентів, аспірантів, їх керівників та викладачів кафедр.

Тези доповідей по секціям

Детальний звіт роботи секцій

У роботі секції «Захист інформації» взяли участь 16 студентів та аспірантів, а також їх керівників та викладачі кафедр. Найкращими на секції були визнані наступні доповіді:

 • 1 місце - Курінь К.О. Алгоритм стиснення-відновлення зображень на базі нестатистичних методів кодування, науковий керівник – д.т.н., проф. Юдін О.К.
 • 2 місце - Галата Л.П. Безпека Windows Server 2012. Динамічний контроль доступу, науковий керівник – к.т.н.,доц. Корнієнко Б.Я.
 • 3 місце - Федоров Р.В. Аналіз ефективності біометричних систем розпізнавання особистості за голосом, науковий керівник – ст. викл. Дубчак О.В.; Стародуб Ю. І. Фаззери формату файлу, науковий керівник – д.т.н., проф. Корченко О.Г.

У роботі секції «Інженерія програмного забезпечення» взяли участь 27 студентів та аспірантів, а також їх керівники та викладачі кафедр. Найкращими на секції були визнані наступні доклади:

 • 1 місце – Книшик М. Засіб вимірювання метрик покриття коду. Науковий керівник ст.викл. Дишлевий О.П.
 • 2 місце – Сидорова Н., Пашук А. Онтологія групової динаміки. Науковий керівник: к.т.н., доц. Романов Є.І.
 • 3 місце – Максимець О. Ітеративні методи аналізу та верифікації процедурних програм. Науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Кривий С.Л.

У роботі секції «Інформаційні технології проектування» взяли участь 55 студентів, а також їх керівники та викладачі кафедри. Найкращими на секції були визнані наступні доклади:

 • 1 місце Іванілов Д.В. Задача пошуку шляху в середовищі Unity 3D. Науковий керівник - к.т.н.,доц. Болдаков О.І.; Сич В.В. Решение задач линейной алгебры и преобразование Фурье на GPU. Науковий керівник - к.т.н., доц. Труш О.І.
 • 2 місце – Шеневідько О.Л. WINDOWS 8, MODERN ІНТЕРФЕЙС. Науковий керівник - к.т.н., доц. Труш О.І.; Яворський М.В. Інформаційні технології обробки даних. Науковий керівник - к.т.н., доц. Труш О.І.
 • 3 місце – Артамонов А.І. Сотовий зв’язок і телефони. Науковий керівник - к.т.н., доц. Труш О.І.; Коваленко Б.О. Інформаційні технології. Науковий керівник - к.т.н., доц. Труш О.І.; Мельник І.М. Інформаційні технології в навчанні. Науковий керівник - к.т.н., доц. Труш О.І.

У роботі секції «Інформаційні управляючі системи та технології» взяли часть 18 студентів та аспірантів, а також їх керівники та викладачі кафедр. Найкращими на секції були визнані наступні доклади:

 • 1 місце – Моденов С.Ю. Методы дистанционного управления мобильными терминалами, науковий керівник – д.т.н., проф. Віноградов М.А.
 • 2 місце – Шевчук К.І., Каспаревич А.А. Алгоритмы определения ориентации космического аппарата с помощью звездного датчика, науковий керівник – д.т.н., проф. Опанасенко В.Н.
 • 3 місце – Савченко А.С. Якість обслуговування в телекомунікаційних мережах. Науковий керівник – д.т.н., проф. Віноградов М.А.

У роботі секції «Комп’ютеризовані системи управління» взяли участь __ студенти та аспіранти, а також їх керівники та викладачі кафедр. Найкращими на секції були визнані наступні доклади:

 • 1 місце – Длужевський А.О. Проблема представлення моделі оточуючого середовища в системі управління роботизованою технікою, Науковий керівник – к.т.н. Артамонов Є.Б.; Панфьоров О.В. Апаратно-програмний комплекс побудови моделі оточуючого середовища в системі управління роботизованою технікою. Науковий керівник – к.т.н. Артамонов Є.Б.
 • 2 місце – Васильєв О.С. Методи розпізнавання перешкод при наземному пересуванні Науковий керівник – к.т.н., доц. Антонов В.К.; Бєляков О.О. Алгоритми вилучення змісту з навчальних матеріалів, що представлені природньою мовою Науковий керівник – д.т.н., проф. Литвиненко О.Є., Скочинський Б.Д. Автоматизація пошукових запитів в базі даних бібліотеки кафедри Науковий керівник – д.т.н., проф. Віноградов М.А.
 • 3 місце – Говтвяниця А.А. Програмний комплекс моніторингу складської діяльності з використанням мобільних технологій Науковий керівник – к.т.н. Артамонов Є.Б.; Мацуєва К.А. Програмний емулятор для тестування програм в хмарному середовищі. Науковий керівник – д.т.н., проф. Литвинов В.В.

У роботі секції «Комп’ютерні системи та мережі» взяли участь 45 студентів та аспірантів, а також їх керівники та викладачі кафедри. Найкращими на секції були визнані наступні доповіді:

 • 1 місце – Іваненко О.А., НАУ, Київ. Технологія забезпечення гарантоздатності безпровідних мереж. Науковий керівник – к.т.н., доц. Гузій М.М.
 • 2 місце – Lukashenko Viktoriya, Voynov Ivan, NAU, Kyiv. Anycast routing in delay tolerant networks. Scientific supervisor – Associate professor , c.t.s. V.V. Lukashenko.
 • 3 місце – Яценко М.М., Герасімов О.С., НАУ, Київ. Програмні засоби представлення сигналів в комп’ютерній мережі рухомих ЕОМ. Науковий керівник – д.т.н., проф. Печурін М.К.

У роботі секції «Математика та комп’ютерні технології» (англомовна секція) взяли участь 33 студенти та аспіранти, а також їх керівники та викладачі кафедр. Найкращими на секції були визнані наступні доклади студентів:

 • 1 місце – Волошина А.С., Куліков О.І., Прохоренко А.С. On application of computer technologies to investigation of mathematical models of some medical systems. Науковий керівник – к.ф.-м.н., доц. Карупу О.В.; Даргіль Д.В., Бондар С.А. Mathematical modeling of life processes. Науковий керівник – к.т.н., доц. Пахнеко В.В.
 • 2 місце – Завадський Н. Application of probability theory in management and economics. Науковий керівник – к.ф.-м.н., доц. Олешко Т.А.; Назаренко О.О. Vibratory motion. Науковий керівник – к.т.н., доц. Демидко В.Г.
 • 3 місце –Червоняк Є.О. Graphical computing – the modern method of cost effective and superfast data processing. Науковий керівник – д.т.н., доц. Шквар Є.О.; Макаров В.В., Шилник В.І. Continuous fractions. Науковий керівник – к.т.н., доц. Демидко В.Г.; Ковальова А.В. About the braking and the forces acting on the iceberg. Науковий керівник – к.т.н., доц. Пахнеко В.В.

У роботі секції «Мультимедійні технології та системи» взяли участь 36 студентів та аспірантів, а також їх керівники та викладачі кафедр. Найкращими на секції були визнані наступні доклади:

 • 1 місце – Коваль Ю.В. Динамічна голографія. Науковий керівник – к.т.н., доц. Малярчук В.О..
 • 2 місце – Біляєва М. М. Використання принципів дизайну для оптимізації роботи з інтерактивними мультимедійними засобами у системі освіти. Науковий керівник – ст. викл. Таран В.М.
 • 3 місце – Кубай Ю.В. Розробка FLASH-версій WEB-сайтів з використанням HTML. Науковий керівник – к.т.н., доц. Малінкін І.В.