01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем


І. Формула спеціальності

Спеціальність окреслює науково-технічні дослідження й розробки, спрямовані на  розвиток основ побудови, верифікації, аналізу програмного забезпечення обчислювальних машин,  систем та мереж, тобто архітектури, методів, засобів і технологій створення програмного забезпечення комп'ютерних систем, системи моделювання, автоматизованих систем різного призначення.


II. Напрямки досліджень

 • Архітектура комп'ютерних і програмних систем.
 • Методи організації ефективних обчислень у комп'ютерних системах.
 • Методи дослідження функціонування комп'ютерних і програмних систем. Засоби опису та аналізу предметних областей.
 • Моделі баз даних та знань, системи управління цими базами.
 • Методи і засоби подання, зберігання, пошуку даних, знань і моделей у базах даних, знань та моделей.
 • Методи і засоби аналізу та проектування програмних систем.
 • Прикладні програмні системи.
 • Інструментальні програмні системи і методологія розробки спеціального програмного забезпечення.
 • Системне програмне забезпечення.
 • Методи оцінки якості, уніфікації та стандартизації програмних систем різного призначення.
 • Автоматизовані системи обробки даних знань і управління в різних предметних та проблемних галузях.
 • Програмна інженерія та інженерія програмних систем.
 • Інтелектуалізація комп'ютерних і програмних систем, інженерія знань.
 • Методи і засоби формальної специфікації задач, моделей та проблемних областей.
 • Методи і засоби формальної верифікації, синтезу моделей і програмного забезпечення комп'ютерних систем та мереж.
 • Створення і використання абстрактних та природних мов для керування обчисленнями.


IІI. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.


Програма вступних іспитів: завантажити

Програма кандидатських іспитів: завантажити