05.13.21 - системи захисту інформації


I. Формула спеціальності

Дослідження теоретичних, науково-технічних і технологічних проблем, пов'язаних із організацією, створенням методів та засобів забезпечення захисту інформації при її зберіганні, обробці й передачі з використанням сучасних математичних методів, інформаційних технологій та технічних засобів.


II. Напрямки досліджень

  • Теоретичні, методологічні, технічні, технологічні й організаційні основи створення комплексних систем захисту інформації (СЗІ), зокрема інформації, що зберігається, оброблюється і передається в комп'ютерних системах і мережах.
  • Організація, архітектура, методологія проектування, технологія функціонування СЗІ.
  • Шифри, шифросистеми, криптографічні протоколи та способи вибору систем криптозахисту, адекватних прийнятій політиці безпеки інформації.
  • Методологія криптографічного аналізу та побудови оцінок криптографічної стійкості шифросистем, методи викриття механізмів криптоперетворень, зокрема дешифрування.
  • Математичні моделі інформаційних структур, що потребують захисту, шифрів, шифросистем та криптографічних протоколів.
  • Математичні й обчислювальні методи розрахунку надійності криптосистем, прогнозування оцінок криптографічної стійкості, розв'язання завдань криптографічного аналізу та синтезу шифросистем і криптографічних протоколів.
  • Технічні канали відпливу інформації та їх моделі, нові технології й засоби захисту інформації від відпливу технічними каналами. Норми ефективного захисту інформації від відпливу технічними каналами.
  • Моделювання процесів нападу на інформацію та її захисту.
  • Методи і засоби вимірювання й обчислення параметрів небезпечних сигналів.


III. Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi: технічні науки.


Програма вступних іспитів: завантажити

Програма кандидатських іспитів: завантажити