21.05.01 - інформаційна безпека держави


I. Формула спеціальності

Інформаційна безпека держави - галузь науки, яка досліджує проблеми забезпечення інформаційної безпеки національних інтересів України, вивчає і обґрунтовує форми та методи захисту людини, суспільства й держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в інформаційній сфері, а також шляхи підвищення ефективності функціонування інформаційних систем держави в сучасних умовах.


II. Напрями досліджень

  • Зовнішні й внутрішні загрози інформаційній безпеці України, методологічні та організаційно-технічні основи забезпечення інформаційної безпеки держави у різноманітних умовах світового розвитку (глобалізації інформаційних процесів, функціонування світових інформаційних мереж, входження України до світового інформаційного простору та інформаційної експансії з боку інших держав тощо).
  • Концептуальні та науково-методичні основи формування державної політики у сфері інформаційної безпеки. Оцінка ефективності побудови науково-методичного апарату та функціонування системи інформаційної безпеки України та її основних елементів. Розробка науково-методичних основ, технологій та інструментальних засобів аналізу, прогнозування й інформаційно-аналітичної підтримки процесів прийняття рішень щодо забезпечення інформаційної безпеки України.
  • Удосконалення інформаційного забезпечення громадян, підприємств, установ і організацій, розробка ефективних методів, засобів та режимів отримання, зберігання, використання і розповсюдження суспільно значущої інформації. Розробка концептуальних напрямів, організаційно-технічних підходів та заходів, покликаних попереджувати пошкодження інформаційних ресурсів людини, суспільства та держави.
  • Обґрунтування напрямів, форм і засобів інформаційної діяльності держави, спрямованої на розвиток громадянської свідомості, поширення національних культурно-духовних цінностей, запобігання негативним інформаційним впливам на індивідуальну, групову та суспільну свідомість, захист від ворожої або недружньої пропаганди. Науково-методичні засади і технології захисту людини, суспільства й держави від негативних наслідків інформаційно-психологічного та інформаційно-енергетичного впливу. Науково-методичний супровід процесу трансформації інформаційних відношень в умовах переходу до ринкової економіки з метою забезпечення інформаційної безпеки України.
  • Методологічні, технологічні, технічні та організаційні основи розвитку інфраструктури єдиного інформаційного простору України. Шляхи підвищення ефективності використання національних інформаційних ресурсів, інфраструктури та ринку інформаційних послуг в інтересах забезпечення національної безпеки України, прогресивного розвитку суспільства й держави.
  • Науково-методичне забезпечення функціонування системи інформаційної безпеки держави. Рівні захищеності інформаційних систем. Розробка моделей загроз, критеріїв та показників оцінки уразливості інформаційних систем і мереж, дослідження джерел загроз. Розробка методик та інструментарію оцінки стану інформаційної безпеки як складової національної безпеки України.


III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові cтупені: технічні науки.


Програма вступних іспитів: завантажити

Програма кандидатських іспитів: завантажити