05.07.01 - аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів


I. Формула спеціальності

Аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів - галузь авіаційно-космічної науки, що становить основу авіаційної, ракетної та космічної техніки, яка вивчає закономірності руху газу, а також механічної і теплової взаємодії газу з твердими тілами при їх відносному русі.

II. Напрямки досліджень

  • Фізичне та математичне моделювання течії газу, взаємодії з обтічними поверхнями.
  • Побудова теоретичних методів дослідження обтікання літальних апаратів (ЛА), їх окремих елементів потоками суцільного і розрідженого газу.
  • Розрахункові й експериментальні дослідження аеродинамічних характеристик ЛА та їх елементів. Розроблення методів розрахунку цих характеристик у широкому діапазоні режимів польоту.
  • Розроблення наукових основ аеродинамічного проектування ЛА та їх елементів. Оптимізація зовнішніх форм. Засоби й методи керування аеродинамічними характеристиками.
  • Дослідження і розрахунки засобів теплового захисту ЛА. Розрахунки теплових режимів ЛА.
  • Розроблення засобів та методів експериментальної аеродинаміки, теплових досліджень (установки, методики, льотні випробування).
  • Дослідження впливу ЛА на навколишнє середовище (сліди, струмені, шуми, звукові удари тощо).
  • Аеродинаміка силової установки та її елементів (сопла, повітрозабірники, повітряні гвинти), взаємодія з поверхнею ЛА.
  • Аеродинамічні аспекти транспортних засобів різного призначення, зокрема механізму польоту, живих істот. Застосування цього механізму в техніці.
  • Розроблення чисельних методів у галузі аеродинаміки, теплообміну ЛА.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

Програма вступних іспитів: завантажити

Програма кандидатських іспитів: завантажити