30.05.2013 р. в Міністерстві освіти і науки України відбулося розширене засідання робочої групи з гармонізації підготовки ІТ-фахівців з вищою освітою за сучасними вимогами ІТ-індустрії та представників науково-методичних комісій та підкомісій ІТ-профілю. У засіданні взяли участь фахівці департаменту вищої освіти МОН, керівники науково-методичних комісій та підкомісій усіх існуючих ІТ-бакалавратів.

Під час засідання зазначено, що вища ІТ-освіта перебуває у фокусі уваги керівництва країни, а у 2010 році у вітчизняну освітню практику був запроваджений новий перелік спеціальностей для підготовки спеціалістів і магістрів. Спеціальності ІТ-профілю розосереджені в ньому за п’ятьма різними галузями знань, які, у свою чергу, належать до різних галузей освіти. За таких умов малоймовірною є плідна комунікація між профільними науково-методичними комісіями, до компетенції яких належить розроблення концепцій розвитку споріднених груп ІТ-спеціальностей. Учасники засідання підкреслили, що суттєво актуалізувався внесок роботодавців у визначення завдань і змісту освіти. Фактично питання ставиться так: у розвитку освіти мають брати участь дві рівноправні сторони — роботодавці та академічна спільнота. Обидві сторони повинні добре знати потреби та інтереси один одного, діяти спільно та злагоджено у справі підготовки майбутніх ІТ-фахівців. Для цього необхідні відповідні часу форми та інститути співпраці.

Було заслухано голів науково-методичних комісій щодо впровадження освітніх стандартів у галузі інформаційних технологій, а також представників роботодавців.

З доповіддю на засіданні виступив директор Інституту комп'ютерних інформаційних технологій НАУ д.т.н., проф. Юдін Олександр Костянтинович.

У доповіді були розглянуті концептуальні напрями вирішення питань системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації ІТ-кадрів в галузі знань 1701 «Інформаційна безпека». Було підкреслено, що захист інформації є одним із найновітніших і динамічно розвинутих напрямків сучасної науки і техніки, що сформовані на базі сучасних наукоємних технологій. Також було розглянуто питання розробки та впровадження галузевих стандартів вищої ІТ освіти у галузі знань 1701 «Інформаційна безпека» з метою підготовки висококваліфікованих ІТ-фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр».