Списки груп

4 курс

Напрямки підготовки Групи
Інформаційні управляючі системи та технології 4110 412
Інформаційні технології проектування 413
Програмне забезпечення систем 414 0
Програмне забезпечення систем (англійська мова навчання) 415
Комп'ютерні системи та мережі
421
Комп'ютерні системи та мережі (англійська мова навчання)
423
Системне програмувння
425 0 426
Видавничо-поліграфічна справа
427
Управління інформаційною безпекою
431 0
Безпека інформаційних і комунікаційних систем
441 0 442 0