22 жовтня 2013 р. в Інституті комп’ютерних інформаційних технологій (ІКІТ) НАУ відбулася VI Міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу», присвячена актуальним проблемам комп’ютерної лінгвістики та штучного інтелекту.

Конференцію відкрив директор інституту д.т.н., проф. О.К.Юдін. На пленарному засіданні, яке пройшло під головуванням заступника директора ІКІТ д.т.н., проф. О.Є.Литвиненка, були заслухані доповіді таких відомих вчених, як академік НАН України В.А.Широков, доктори наук, професори В.П.Тарасенко (НТУУ «КПІ»), О.Г.Додонов, Д.В.Ланде, А.А.Снарський (Інститут проблем реєстрації інформації НАН України), Шаронова Н.В. (НТУ «ХПІ»), В.В.Литвинов (Інститут проблем математичних машин і систем НАН України), О.А.Чайковська (КНУКМ) тощо.

В роботі секцій конференції «Теорія та методологія інтелектуальних мовно-інформаційних систем», «Комп’ютерна технологія порівняльного аналізу електронних текстів», «Теорія та технологія інформаційного пошуку», «Методи системного моделювання» взяли участь більше ста науковців, викладачів та студентів НАУ, інших навчальних закладів та наукових установ.