13 листопада 2013 року на базі кафедри комп’ютеризованих систем захисту інформації Інституту комп’ютерних інформаційних технологій (ІКІТ) відбулося засідання секції «Інформаційна безпека» науково-технічної конференції студентів та молодих вчених «Наукоємні технології». Засідання відкрив голова секції директор ІКІТ д.т.н., проф. О.Юдін.

Тематика доповідей стосувалася найбільш актуальних на сьогоднішній день питань, присвячених вирішенню проблеми захисту інформації: криптографічному захисту даних, завадостійкому кодуванню, теорії інформаційних ризиків, сучасним технологіям забезпечення захисту персональних даних в локальних та глобальних мережах, засобам захисту в каналах бездротового та мобільного зв’язку тощо.

Кращими були визнані роботи студентів 3 – 5 курсів освітнього напряму «Безпека інформаційних і комунікаційних истем»:

  1. Кобець В.Ф. «Аналіз використання хмарних технологій в мережах передачі даних». Науковий керівник – д.т.н., проф. Юдін О.К.
  2. Баран А.І. «Методи захисту інформації в локальних мережах та рівні захищеності». Науковий керівник – к.т.н., доц.Гулак Н.К.
  3. Ващук В.О. «Захист інформаційних потоків в мобільних мережах стандарту cdma2000». Науковий керівник – к.т.н., доц. Петренко А.Б.