20 листопада 2013 року відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри комп'ютерних мультимедійних технологій (КММТ) Інституту комп’ютерних інформаційних технологій НАУ відбулася науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності», присвячена актуальним проблемам створення та використання продуктів мультимедіа.

На пленарному засіданні було презентовано звернення завідувача кафедрою КММТ д.т.н., проф. М.Луцького.

У роботі конференції взяли участь більш як 100 учасників - викладачі, науковці, докторанти, аспіранти та студенти. Особливе зацікавлення аудиторії викликали доповіді:

к.т.н. Могильний С.Б. RASPBERRY PI ЯК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОВОЛОДІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ (Центр післядипломної освіти ПАТ "Укртелеком", м. Київ);

к.п.н. Яцишин А.В. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПРЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ (Інститут інформаційних технологій та засобі навчання НАПН України);

к.ф-м.н. Сліпухіна І.А. РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ КАОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРАКТИКУМУ (НАУ, м. Київ.);

к.т.н., Кононюк А.Ю, к.т.н. Малінкін І.В., к.т.н. Малярчук В.О. СИСТЕМА НАУКОВО - ВИЗНАЧУВАНИХ ПОНЯТЬ (НАУ, м. Київ);

Бірук К.А., Кухаришина М.В., к.т.н. Малінкін І.В. ВПЛИВ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСОБУ, ЩО НАВЧАЄТЬСЯ (НАУ, м. Київ).

Артемчук В.А., к.т.н.  Кобильнік К.О. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИДАНЬ (НТУУ «Київський політехнічний інститут» м.Київ);

Конференція стала результатом плідної співпраці кафедри КММТ ІКІТ НАУ та Інституту інформаційних технологій та засобів навчання Національної академії педагогічних наук України.