Завідувач кафедри

Денисюк Володимир Петрович – доктор фізико-математичних наук, професор, спеціаліст в галузі чисельних методів.

Денисюк В.П. є академіком Академії інженерних наук. Основний напрям його наукових досліджень пов’язаний з методами наближених обчислень, серед яких – застосування поліноміальних і тригонометричних сплайнів в задачах математичної фізики і статистики випадкових процесів. Є автором більш ніж 110 науково-методичних праць, у 2008 році вийшла з друку його одноосібна монографія "Сигнали і сплайни".