24 січня 2014 р. в рамках заходів, присвячених дню створення Інституту комп’ютерних інформаційних технологій (ІКІТ), відбулася зустріч керівництва НАУ з представниками трудового колективу Інституту. Зі словами привітання виступили ректор НАУ М.Кулик, проректори А.Полухін та П.Борсук, секретар Вченої ради О.Варченко.

 

В Інституті, що складається з дев’яти кафедр, сполучено прогресивні освітні напрями підготовки ІТ-фахівців. Навчальний процес в ІКІТ з понад 2000 студентів проводиться досвідченими спеціалістами-науковцями, серед яких: 5 лауреатів Державних премій України в галузі науки і техніки; 34 доктори наук, професори; 110 кандидатів наук, доцентів, а також більш як 20 старших викладачів та 70 асистентів.

Студенти ІКІТ беруть активну участь у суспільній на науковій діяльності, є дипломантами та лауреатами всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт, учасниками та переможцями галузевих предметних олімпіад, іменними стипендіатами Фонду Л.Кучми «Україна», Президента України, Кабінету Міністрів України, Ректора НАУ тощо.

За результатами наукової діяльності в Інституті за перший рік існування: захищено 3 докторські та понад 15 кандидатських дисертацій; видано 15 монографій, 6 підручників, 18 навчальних посібників; опубліковано майже 550 наукових статей та тез конференцій, серед яких 67 - у зарубіжних виданнях та виданнях, що входять до науко метричних баз даних; зареєстровано 35 патентів та авторських свідоцтв. Велика увага приділяється науковій роботі студентів – видано понад 315 публікацій.

Поширюється міжнародна наукова співпраця Інституту - установлено плідний зв'язок з іноземними науковцями, функціонують міжнародні освітні програми сумісно із кампаніями CISCO Systems, Microsoft Corp., IBM тощо.

Ректор НАУ М.Кулик відзначив сумлінну працю колективу Інституту, директора ІКІТ О.Юдіна, заступників директора ІКІТ А.Чунарьової, О.Дубчак, О.Ткаліча, М.Куклінського, науково – педагогічних працівників, вручивши грамоти та інші нагороди.