30 січня 2014 р. відбулося засідання наукового семінару кафедри вищої та обчислювальної математики ІКІТ під головуванням завідувача кафедрою професора В.Денисюка.


Велику зацікавленість викликала доповідь професора Є.Шквара «Вища освіта за кордоном», у якій серед іншого було висвітлено можливості підвищення кваліфікації науково – педагогічних працівників шляхом дистанційного навчання на курсах за фахом у провідних вищих навчальних закладах Європи та США.