Сучасні тенденції розвитку вищої освіти


30 січня 2014 р. відбулося засідання наукового семінару кафедри вищої та обчислювальної математики ІКІТ під головуванням завідувача кафедрою професора В.Денисюка.


Велику зацікавленість викликала доповідь професора Є.Шквара «Вища освіта за кордоном», у якій серед іншого було висвітлено можливості підвищення кваліфікації науково – педагогічних працівників шляхом дистанційного навчання на курсах за фахом у провідних вищих навчальних закладах Європи та США.