В Інституті комп’ютерних інформаційних технологій видається науковий журнал «Наукоємні технології» (“Science-Based Technologies”). Періодичність видання становить 4 рази на рік (з 2008 року), статті друкуються українською, російською та англійською мовами. Проблематика журналу у галузі технічних наук: експлуатація повітряного транспорту, авіаційна хіммотологія, інформаційно-комунікаційні системи та мережі, інформаційна безпека, системи управління, транспортні системи, екологія; у галузі природничих наук: фізика, хімія.


 

Журнал має International Standard Serial Number ISSN 2075-0781 registered by ISSN International Center in June 2009.

Постановою Вищої атестаційної Комісії України від 23.02.2011 р. № 1–05/2 науковий журнал «Наукоємні технології» включено до переліку наукових видань, публікації яких зараховуються до результатів дисертаційних робіт з технічних наук.

З 2013 року журнал входить до науко метричної бази даних Index Copernicus, яка включає індексування, ранжирування та реферування наукових журналів, а також є платформою для наукового співробітництва та виконання сумісних наукових проектів.

Нещодавно до редакції журналу «Наукоємні технології» надійшло повідомлення щодо включення видання до науко метричної бази даних EBSCO.

EBSCO – всесвітній лідер у наданні он-лайнового доступу до повнотекстової інформації дослідницьких баз даних, електронних книг, електронних журналів, e-journal – пакетів.

EBSCO забезпечує point-of-care засоби підтримки прийняття рішень для фахівців у різноманітних сферах наукової діяльності (www.ebsco.com).

База даних є на даний момент найповнішою базою наукових текстів з різноманітних дисциплін, включає повні тексти більш з 7900 періодичних журналів, з яких майже 6800 рецензуються. Окрім матеріалів, представлених у повному обсязі, база даних надає покажчики та реферати для більш ніж 11 900 журналів, а також більш 12 000 публікацій, включаючи монографії, звіти, матеріали конференцій тощо. База даних містить PDF-матеріали за період з 1887 р. по теперішній час, для більшості з яких підтримується пошук.

Посилання на цитування доступні для більш ніж 1400 журналів, серед яких тепер і «Новітні технології» ІКІТ НАУ.