Напрямки наукової діяльності

Тематика наукових досліджень пов’язана з математичними проблемами механіки, звичайними диференціальними рівняннями та рівняннями в частинних похідних, обчислювальною математикою, математичним моделюванням, теорією функцій комплексної змінної тощо. Наукові розробки викладачів стосуються, в першу чергу, авіаційно-космічної тематики (аеродинаміки, процесів теплообміну, динаміки польоту тощо). При кафедрі працює науковий семінар, на якому виступають з доповідями як співробітники НАУ, так і інших організацій.

Основні наукові розробки кафедри:

 • Математичні моделі турбулентних примежевих шарів і пристінних струменів та створення розрахункових методів.
 • Основи тригонометричних сплайнів та їх застосування в задачах математичної фізики.
 • Основи теорії фундаментальних функцій та їх застосування в задачах теорії обробки сигналів.
 • Деякі застосування теорії дробового інтегродиференціювання.
 • Властивості модулів гладкості конформних відображень.

Участь у НДР:

Держбюджетна кафедральна науково-дослідно робота № 82/09.02.03 "Методи математичного моделювання для розробки, оптимізації та адаптації ресурсоощадних технологій авіаційного транспорту"

З якими організаціями налагоджено наукове співробітництво:

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 • Харківський національний авіаційний університет ім. М.Є.Жуковського.
 • Дніпропетровський національний університет.
 • Севастопольський національний технічний університет.
 • Донецький національний технічний університет.
 • Інститут гідромеханіки НАН України.
 • Інститутом технічної теплофізики НАН України.
 • Авіаційним науково-технічним комплексом ім. О.К.Антонова.