24-26 лютого 2014 року в Інституті комп’ютерних інформаційних технологій відбулися засідання Державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних робіт випускників освітнього напряму 6.1701 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» заочної форми навчання (кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації). Цього року дипломні роботи вперше захищали студенти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Захист дипломних робіт оцінювала комісія у складі фахівців з інформаційної безпеки - провідних викладачів кафедр комп’ютеризованих систем захисту інформації та безпеки інформаційних технологій під головуванням професора Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, доктора технічних наук Толюпи С.В.

Відмінними оцінками були відзначені дипломні роботи шістьох студентів: В.Тимченко «Відмовостійкий кластер на базі технології VDI» (керівник – к.т.н., доцент Б.Корнієнко); О.Запорожець «Створення захищених каналів корпоративних мереж на базі VPN - з’єднань» (керівник - к.т.н., доцент Л.Черниш); Л.Чашніков «Механізми захисту бездротових мереж типу Bluetooth» (керівник - к.т.н., доцент Н.Гулак); Д.Іванов «Сучасна система захисту інформаційних об’єктів в інформаційно – комунікаційних мережах» (керівник - к.т.н., доцент А.Чунарьова); О.Разін «Реалізація політики безпеки в АС-3 від потенційних загроз» (керівник – д.т.н., професор В.Бараннік); Р.Банак «Захист інформації в ІР – мережах» (керівник - к.т.н., доцент Б.Корнієнко).

Бажаємо усім випускникам успіхів у професійній діяльності та в подальшому навчанні!