Загальні відомості

Сайт кафедри: kit.nau.edu.ua

Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій (КІТ) була створена на базі кафедри експлуатації авіаційних автоматичних і обчислювальних систем (пізніше перейменованої на кафедру експлуатації авіаційних комп'ютеризованих систем контролю і управління), яка була заснована у 1970 р. з метою підготовки для підприємств цивільної авіації інженерних кадрів, необхідних для впровадження в експлуатацію автоматизованих систем управління польотом (АСУ польотом).


Викладацький склад кафедри – це 4 доктора наук, професора; 10 кандидатів наук, доцентів; 3 старших викладача; 2 асистенти і 7 осіб навчально-допоміжного складу.

Кафедра КІТ є випусковою та здійснює підготовку фахівців всіх рівнів (бакалаврів, спеціалістів та магістрів) за денною та заочною формою навчання. Підготовка фахівців фінансується за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб.

Випускники кафедри підготовлені до професійної діяльності в галузях: проектування, створення та експлуатації інформаційних систем, створення прикладного програмного забезпечення, інформаційного менеджменту і можуть працювати в будь-яких організаціях та установах, де експлуатуються або розробляються комп’ютерні інформаційні системи, в фірмах розробниках інформаційних технологій, а також в наукових та навчальних закладах.

Випускні дипломні роботи виконуються студентами у відповідності до реальної тематики, як правило, по місцю майбутньої роботи і характеризуються високою якістю та значним процентом впровадження.