Напрямки підготовки студентів

Кафедра КІТ здійснює підготовку фахівців всіх рівнів (бакалаврів, спеціалістів та магістрів) і є випусковою за напрямами:

  • 6.05010101 “Комп'ютерні науки”;
  • 7(8).05010101”Інформаційні управляючі системи та технології”, яка має дві спеціалізації: 7(8).05010101.01 ”Комп'ютеризовані системи та інформаційні технології контролю і управління” і 7(8).05010101.02 ”Комп'ютеризовані системи та інформаційні технології моделювання і управління”.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0501 “Інформатики та обчислювальної техніки”.

Термін навчання:

за денною формою:

 

  • бакалавр - 4 роки,
  • спеціаліст - 1 рік і 6 місяців,
  • магістр - 1 рік і 6 місяців;

 

за заочною формою:

 

  • бакалавр - 4,5 роки,
  • спеціаліст – 1 рік і 5 місяців,
  • магістр - 1 рік і 5 місяців.