В Інституті комп’ютерних інформаційних технологій протягом червня 2014 р. відбулися засідання Державних екзаменаційних комісій за 5 напрямами підготовки фахівців ІТ- профілю: 7/8.050102 «Комп’ютерна інженерія» (кафедра комп’ютерних систем та мереж, кафедра комп’ютеризованих систем управління), 6.050103 «Програмна інженерія» (кафедра інженерії програмного забезпечення), 6.1701, 7/8.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації), 7/8.170103 «Управління інформаційною безпекою» (кафедра безпеки інформаційних технологій) та 8.05150102 «Технологія електронних мультимедійних видань» (кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій).

Було розглянуто більше 400 дипломних робіт і проектів, серед яких: 117 - ОКР «Магістр», 95 – ОКР «Спеціаліст» та 197 - ОКР «Бакалавр».

Найкращі дослідження, а їх - понад шістдесят, рекомендовані на конкурс – огляд дипломних робіт (проектів).