Напрямки наукової діяльності

Основні напрямки наукової роботи:

  • методи, моделі та технології створення систем контролю польоту динамічних об’єктів;
  • технологія оцінювання якості програмних систем при їх сертифікації;
  • процеси та потоки в комп’ютерних мережах.

Госпрозрахункові теми:

  • з Національним бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами з надання послуг з експертних досліджень та аналізу під час проведення розслідування авіаційної події або інциденту.
  • з Національним бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами з надання послуг по створенню сайту.

Держбюджетна НДР:

№ 0113U000893, шифр 876-ДБ13

Назва проекту: Розробка, дослідження та впровадження методів і засобів контролю та управління якістю програмних продуктів.

Кафедральна держбюджетна НДР:

№ 18/10.02.05

Назва проекту: Метод та засіб управління якістю програмної системи на етапах життєвого циклу.