Загальні відомості

Сайт кафедри: kszi.nau.edu.ua

Кафедра комп'ютеризованих систем захисту інформації здійснює підготовку фахівців всіх рівнів (бакалаврів, спеціалістів та магістрів) і є випусковою за напрямами:

 • 8.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

галузь знань:

 • 1701 «Інформаційна безпека»

До послуг студентів надаються сучасні навчальні лабораторії та комп'ютерні класи для отримання грунтовних знань з гуманітарних, соціально-економічних, фундаментальних та спеціальних дисциплін .

Професійно-орієнтовані дисципліни забезпечують базові знання з усіх аспектів захисту інформації, включаючи:

 • Методи та засоби захисту інформації,
 • Криптографічні перетворення,
 • Операційні системи,
 • Теорія інформації та кодування,
 • Комп'ютерні мережі,
 • Захист програмного забезпечення,
 • Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах,
 • Захищені інформаційні технології,
 • Сучасні прогамні засоби захисту та ін.

Студенти проходять спеціальну підготовку з:

 • інформаційного та міжнародного права;
 • програмних засобів захисту;
 • автоматизованих систем обробки інформації з обмеженим доступом;
 • опановують систему програмування мовою С/C++, JavaScript, Асемблера та іншими сучасними мовами програмування;
 • вивчають методи та засоби захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу; розробляють та проектують програми та апаратні засоби захисту інформації.

Студенти також отримують фундаментальну підготовку з таких дисциплін, як вища математика, теорія ймовірностей, математична статистика, дискретна математика, фізика, теорія сигналів і систем та інше.