Напрями підготовки

Кафедра КСЗІ здійснює підготовку фахівців всіх рівнів (бакалаврів, спеціалістів та магістрів) і є випусковою за напрямами:

 • 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»;
 • 7(8).17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».

Галузь знань:

 • 1701 «Інформаційна безпека»

До послуг студентів надаються сучасні навчальні лабораторії та комп'ютерні класи для отримання грунтовних знань з гуманітарних, соціально-економічних, фундаментальних та спеціальних дисциплін. Підготовка фахівців фінансується за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб.

Термін навчання:

за денною формою:

 • бакалавр - 4 роки,
 • спеціаліст - 5 років,
 • магістр - 5 років;

за заочною формою:

 • бакалавр - 4,5 роки,
 • спеціаліст - 6 років,
 • магістр - 6 років;

Професійно-орієнтовані дисципліни забезпечують базові знання з усіх аспектів захисту інформації, включаючи:

 • Методи та засоби захисту інформації,
 • Криптографічні перетворення,
 • Операційні системи,
 • Теорія інформації та кодування,
 • Комп'ютерні мережі,
 • Захист програмного забезпечення,
 • Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах,
 • Захищені інформаційні технології,
 • Сучасні прогамні засоби захисту та ін.
Студенти проходять спеціальну підготовку з:
 • інформаційного та міжнародного права;
 • програмних засобів захисту;
 • автоматизованих систем обробки інформації з обмеженим доступом;
 • опановують систему програмування мовою С, Асемблера та іншими сучасними мовами програмування;
 • вивчають методи та засоби захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу;
 • розробляють та проектують програми та апаратні засоби захисту інформації.
Студенти також отримують фундаментальну підготовку з таких дисциплін, як вища математика, теорія ймовірностей, математична статистика, дискретна математика, фізика, теорія сигналів і систем та інше.