16-18 квітня 2015 року в Інституті комп’ютерних інформаційних технологій було проведено VIIІ Міжнародну науково-технічну конференцію «Комп’ютерні системи та мережні технології (CSNT-2015)». Її організаторами виступили Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, кафедра комп’ютерних систем та мереж Інституту комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету та компанії VMware та HP. На конференції працювало три секції, а саме: «Комп’ютерні системи», «Комп’ютерні мережі та мережеві технології», «Безпека інформаційно-телекомунікаційних систем», на яких були представлені доповіді студентів, молодих учених та науковців Азербайджану, Білорусії, Росії та України.

 

Конференцію відкрив із привітальним словом заступник голови організаційного комітету конференції, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж ІКІТ НАУ 
І. Жуков. Він визначив мету конференції, яка заключається в аналізі і узагальненні нових теоретичних і прикладних результатів в області комп’ютерних систем і безпеки мережних технологій, пошуку пріоритетних напрямів наукових досліджень, розвитку наукової співпраці між учбовими закладами, науковими установами, підприємствами України та зарубіжжя, залученні молодих талановитих учених до наукових досліджень в сфері 
ІТ-технологій.

На пленарному засіданні з науковою доповіддю виступив член програмного комітету конференції, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» В. Харченко.

Також серед виступів велику увагу привернули доповіді провідного системного інженера компанії VMware А. Купчинецького та технічного консультанта компанії HP
Р. Ковальчука.

В цілому на засіданнях секцій було розглянуто такі питання: комп’ютерні технології нового покоління, створення і віртуалізація телекомунікаційних структур, інформатизація суспільства, сучасна технологія отримання знань, алгоритми моделювання комп’ютерних засобів.

Традиційно особлива увага приділялась відкритому живому спілкуванню учасників конференції, що значно підвищило ефективність досягнення поставлених для неї цілей.

За матеріалами конференції опубліковано збірник тез доповідей. Кращі  доповіді за рішенням Оргкомітету рекомендовані до видання у збірнику наукових праць "Проблеми інформатизації та управління", зареєстрованому як спеціалізоване видання по технічним напрямкам.

Ми сподіваємося, що конференція стала корисною для всіх учасників. Впевнені, що інформація, знання, вміння й досвід, отримані протягом  трьох днів, допоможуть усім нам і далі успішно вирішувати нові більш складні наукові проблеми й задачі. 
Ми чекаємо Вас у 2016 році на наступній, IX Міжнародній науково-технічній конференції "Комп'ютерні системи та мережні технології".