Напрямки наукової діяльності

Науковий напрямок Керівник напрямку
1 Структурне кодування даних в автоматизованих системах управління д.т.н. Юдін О.К.
2 Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах к.т.н. Корнієнко Б.Я.
3 Комплексні системи захисту інформації корпоративних мереж к.т.н. Пархоменко І.І.
4 Методи захисту операційних систем к.т.н Єлізаров А.Б.
5 Криптографічні методи захисту інформації к.т.н. Черниш Л.Г.
6 Захист програмного забезпечення к.т.н. Павлов В.Г.
7 Теорія інформації і кодування к.т.н. Василенко В.С.

Участь у НДР

1. Держбюджетна кафедральна №69/14.02.03 „Розробка комплексної системи підтримки навчального процесу „Освіта”;

2. Держбюджетна кафедральна №69/14.02.03 „Розробка комплексної системи підтримки навчального процесу „Освіта” ІІ етап;

3. Госпдоговірна „Розробка та впровадження полігону захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах на базі OC Unix Free BSD”.

Наукова діяльність

2008р.: держбюджетні

1. Розробка комплексної системи підтримки навчального процесу „Освіта” ІІ етап, 69/14.02.03;

госпрозрахункові

1. Розробка галузевих стандартів вищої освіти в галузі знань „Інформаційна безпека”, шифр „ФАХ”

2. Розробка автоматизованої системи тестування знань студентів, шифр „Тестування”

2009р.: держбюджетні

1. Аналіз та дослідження методів обробки радіосигналів в системах мобільного зв’язку, №69/14.02.03;

2. Методи завадостійкого кодування та аналіз ефективності методів ідентифікації кодових конструкцій, №65/14.02.03;

3. Аналіз ефективності методів декодування інформаційних потоків космічних каналів зв’язку, № 65/14.02.03;

госпрозрахункова

1. Автоматизація процесів функціонування кафедри вищого навчального закладу з урахуванням стандартів ISO 9001 „Система менеджменту якості”, шифр „Якість освіти”