В Інституті комп’ютерних інформаційних технологій протягом червня 2015 р. відбулися засідання екзаменаційних комісій за освітніми напрямами підготовки фахівців ІТ - профілю:

6.050101 «Комп’ютерні науки» (кафедра прикладної інформатики, кафедра комп’ютерних інформаційних технологій); 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», 7/8.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі» (кафедра комп’ютерних систем та мереж), 7/8.05010202 «системне програмування» (кафедра комп’ютеризованих систем управління); 6.050103 «Програмна інженерія» (кафедра інженерії програмного забезпечення); 6. 051501 «Видавничо-поліграфічна справа», 7.05150102 «Технології електронних мультимедійних видань» (кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій); 6.170101, 7/8.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації).

 

Було розглянуто понад 400 дипломних робіт і проектів, серед яких: 80 - ОКР «Магістр», 68 – ОКР «Спеціаліст» та 277 - ОКР «Бакалавр».

Найкращі дослідження, а їх - понад вісімдесят, рекомендовані на конкурс – огляд дипломних робіт (проектів).