Засідання вченої ради НН ІКІТ

14 вересня 2015 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1.​ Звіт про роботу приймальної комісії НН ІКІТ у 2015 р. (доп. Юдін О.К., Лукашенко В.В.).

2.​ Звіт про роботу НН ІКІТ у 2014-2015 н.р. (доп. Юдін О.К., Дубчак О.В.).

3.​ Затвердження цілей НН ІКІТ у сфері якості підготовки фахівців на 2015-2016 н.р. (доп. Юдін О.К., Дубчак О.В.).

4.​ Затвердження плану роботи НН ІКІТ на 2015-2016 н.р. (доп. Юдін О.К.).

5.​ Затвердження плану роботи вченої ради НН ІКІТ на 2015-2016 н.р. (доп. Петренко А.Б.).

6.​ Затвердження теми дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Фролова Олега Володимировича у редакції «Методи та моделі стеганографічного захисту та ідентифікації державних інформаційних ресурсів» та призначення науковим керівником професора кафедри комп’ютеризованих систем захисту інформації д.т.н., проф. Юдіна О.К. (доп. Петренко А.Б.).

7.​ Затвердження теми дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук аспіранта кафедри КІТ Глівенка Михайла Олексійовича у редакції «Багатокритеріальний розподіл паливних ресурсів між рейсами в аеропортах» та призначення науковим керівником професора кафедри комп’ютерних інформаційних технологій д.т.н., проф. Вороніна А.М. (доп. Петренко А.Б.).

8.​ Затвердження змісту збірника наукових праць «Проблеми інформатизації та управління» № 3 (51) за 2015 рік (доп. Петренко А.Б.).

9.​ Розгляд клопотання каф. КСЗІ щодо відрахування аспірантів заочної форми навчання. (доп. Петренко А.Б.).

10.​ Перспективи розвитку обчислювального центру НАУ.