11 – 12 листопада 2015 р. на кафедрі комп’ютерних мультимедійних технології (КММТ) Навчально-наукового інституту Комп’ютерних інформаційних технологій відбулася науково-практична конференці «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності». У конференції взяли участь фахівці в сфері мультимедіа, науковці та студенти з провідних вищих навчальних закладів України.

Пленарне засідання розпочав академік НАН України, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України В. А. Широков, виступивши з доповіддю „Інформаційні проблеми еволюції”. На конференції були проголошені доповіді вчених Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Університету новітніх технологій (м. Київ), Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем, Київського національного лінгвістичного університету, Національного університету харчових технологій, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, Сумського державного університету, Cхідноукраїнського національного університету ім. В. Даля, Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» та багатьох інших.

Професор НАУ М. А. Мелешко у стендовій доповіді «Десять років підготовки фахівців за напрямом «Видавничо-поліграфічна справа», спеціальність «Технології електронних мультимедійних видань» ознайомив наукову спільноту з багаторічним досвідом роботи кафедри КММТ. Науковці кафедри поділилися практичним досвідом формування авторського і видавничого профілю в наукометричних базах даних (доповідь завідувача кафедри, професора С. М. Лободи), а також представили власні розробки у сфері інтерактивних тренінгових систем (доповідь доцента О. А. Бобарчука). Учасники конференції мали змогу випробувати в роботі інтерактивний тренажерний комплекс для навчання стрільби зі стрілецької зброї, розроблений провідними фахівцями кафедри КММТ і ТОВ «Інститут новітніх технологій в освіті».

Приємно, що не тільки відомі науковці, а й студенти взяли участь у конференції. Представлені на конференції доповіді молодих дослідників були не менш цікавими для наукової громади.

Не викликає сумнівів важливість новітніх досліджень в сфері мультимедіа як провідними науковцями, так і студентами, що цікавляться мультимедійними технологіями в різних сферах діяльності. Висловлюємо щиру надію, що представлені на конференції наукові дослідження отримають не тільки подальший розвиток, але й обов’язково будуть втілені в життя!