18 лютого 2016р. завідувач кафедрою вищої та обчислювальної математики НН ІКІТ д.ф.-м.н., професор Денисюк В.П. взяв участь у засіданні постійно діючого наукового семінару "Обчислювальні машини та інформаційні технології спеціального призначення" Інституту проблем математичних машин і систем НАН України (ІПММС НАНУ).

Перед учасниками семінару, серед яких були директор ІПММС НАН України, акад. НАН України, д.т.н., професор Морозов А.О., заступник директора з наукової роботи ІПММС НАН України д.ф.-м.н., професор Клименко В.П., головний науковий співробітник ІПММС НАН України д.т.н., професор Горбань І.І., д.т.н., професор Шевчук Д.О. (НАУ) , професор Денисюк В.П. виступив з доповіддю «Методи покращання збіжності тригонометричних ряді Фур’є та тригонометричних інте6рполяційних многочленів».

Семінар організовано з метою ознайомлення фахівців і вчених з новими науковими та науково-технічними досягненнями і розробками в галузі інформаційних технологій, обчислювальної техніки спеціального призначення та систем підтримки прийняття рішень, а також обговорення цих розробок на фаховому рівні.