Завідувач кафедри

Гамаюн Володимир Петрович - доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

Запропонував ряд наукових положень, що становлять окремий напрям у розвитку теорії обчислювальних структур. Зокрема концепцію багатооперандної обробки та принципи організації високоточних обчислень на підставі оригінальної побудови структур даних – розрядно-логарифмічних кодів. Автор більше ніж 100 наукових праць, має патенти на винаходи.

У 1999 р. захистив докторську дисертацію «Теоретичні основи, алгоритми та структури багатооперандної обробки» (спеціальність 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі).

У дисертації проведено дослідження задач підвищення продуктивності у засобах обчислювальної техніки за рахунок використання методів і засобів багатооперандної обробки інформації. Для розв’язання проблеми в дисертації запропоновано концептуальний підхід до організації обчислювальних структур та організації обчислювального процесу – багатооперандна обробка.