Новий 2017 рік для фахівців з кібербезпеки розпочався утворенням міжвідомчої робочої групи відповідно до наказу Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації  (Держспецзв’язок) України Л.Євдоченка.

 


Мета створення групи – підготовка пропозицій щодо розвитку системи підготовки кадрів для потреб органів  сектору безпеки і оборони нашої держави  та розвитку науково-виробничого потенціалу такої системи.

До складу групи, яку очолив Перший заступник Голови Держспецзв’язку полковник О.Чаузов, увійшли керівники структурних підрозділів Держспецзв’язку  та Апарату Ради національної безпеки і оборони України, представники Департаменту кіберполіції Національної поліції та Департаменту безпеки НБУ, директори профільних інститутів та завідувачі кафедрами ВНЗ.

Національний авіаційний університет в міжвідомчій робочій групі представляє Голова підкомісії 125 «Кібербезпека», директор Навчально – наукового інституту Комп’ютерних інформаційних технологій, д.т.н., професор Олександр Юдін.

Серед завдань, на виконання яких спрямована діяльність групи, - розроблення єдиних стандартів підготовки кадрів з урахуванням компетенцій кожного суб’єкта забезпечення кібербезпеки в Україні, запровадження механізмів залучення висококваліфікованих кадрів для потреб сектору безпеки і оборони держави, розподіл змісту підготовки за ступенями та рівнями вищої освіти, формування вимог до практичної складової підготовки фахівців у сфері кібербезпеки, внесення змін та доповнень до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (затверджено постановою КМУ від 29.04.2015 р.), розроблення програми взаємодії органів сектору безпеки і оборони України з питань підготовки кадрів, інформаційного та кадрового обміну, стажування тощо.