7 липня 2017 р. у конференц-залі Міністерства освіти і науки України  відбувся семінар «Розроблення та імплементація освітніх програм відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейських рекомендацій та стандартів із забезпечення якості (ESG) та національних стандартів вищої освіти».

 


Організаторами заходу  виступили Національний Еразмус+ офіс в Україні (проект ЄС) і Національна команда з реформування вищої освіти спільно з Міністерством освіти і науки України у співпраці з Представництвом Європейського Союзу в Україні та за підтримки проекту технічної допомоги Національним командам експертів (TAM) Виконавчого агентства ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури.
У семінарі взяли участь викладачі, науковці закладів вищої освіти, Національна команда з реформування вищої освіти (HERE team), представники МОН України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Науково-методичних комісій, організацій роботодавців, Національної академії педагогічних наук України та інших стейкхолдерів, зацікавлених у модернізації вищої освіти України, а також професор Волькер Гемліх (Німеччина).
Національний авіаційний університет представляли співробітники адміністрації та структурних підрозділів: Лариса Бородінова, Наталія Ладогубець, Олена Жарова, Лариса Калмикова, Олена Дубчак.
Заступник Міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич у вступних коментарях щодо модернізації освітніх програм відповідно до Національної рамки кваліфікацій (НРК) та національних стандартів вищої освіти зазначив, зокрема, що на сьогоднішній день наявний єдиний стандарт вищої освіти ОС «Бакалавр» зі спеціальності 125 «Кібербезпека». Слід акцентувати, що успішним розробленням стандарту займалися фахівці Підкомісії «Кібербезпека», яку очолює директор Навчально – наукового інституту Комп’ютерних інформаційних технологій НАУ професор Олександр Юдін.
Завдання семінару  -  вироблення рекомендації щодо впровадження нових підходів до розробки освітніх програм відповідно до НРК та нових стандартів вищої освіти -  опис результатів навчання, компетентностей тощо.
Також було розглянуто профіль освітніх програм та їх визнання відповідно до Європейського простору вищої освіти.