Напрями підготовки

Сьогодні кафедра комп'ютерних систем та мереж здійснює на факультеті комп'ютерних системи підготовку висококваліфікованих фахівців з відривом та без відриву від виробництва:

  • бакалаврів за напрямом 0915 "Комп'ютерна інженерія" (4 роки навчання);
  • магістрів та спеціалістів зі спеціальності 8.091501 "Комп'ютерні системи та мережі" (5 років).

На кафедрі працюють 7 професорів і докторів наук, серед яких - заслужений винахідник України, професор, доктор технічних наук Жуков І.А.

Завідувач кафедри комп'ютерних систем та мереж- професор Жуков Ігор Анатолійович, випускник ФАОТ нашого університету. Випускники кафедри обчислювальної техніки отримують фундаментальну підготовку в галузі проектування та експлуатації комп'ютерних систем та мереж, а також створення та підтримки сучасних інформаційних технологій в корпоративних та глобальних мережевих системах і можуть успішно працювати в наукових, проектно-конструкторських, технологічних, освітніх, фінансово-банківських, інформаційних та інших закладах, установах та підприємствах.

Підготовка бакалаврів та магістрів орієнтована в напрямку сучасних інформаційних технологій. Студенти вивчають спеціальні дисципліни: бортові та авіаційні ЕОМ, проектування мікропроцесорних систем, основи адміністрування комп'ютерних мереж, системи штучного інтелекту, програмні та технічні засоби захисту інформації, системи прийняття рішень, сучасні інформаційні технології, інтернет-технології тощо.

Під час навчання студенти вивчають основи адміністрування комп'ютерних мереж та корпоративних баз даних, розробки та адміністрування Web-вузлів (HTML, CSS, Flash, JavaScript, PHP, CGI, Perl, XML, MySQL), а також мережі Extranet та Intranet.

Мови навчання: українська, російська, англійська.

Студенти мають можливість паралельно отримати другу вищу освіту в інституті післядипломного навчання нашого університету за напрямами професійної підготовки: менеджмент, маркетинг, бухгалтерський облік, економічна безпека, програмування, а також отримати звання офіцеру запасу після проходження навчання на факультеті військової підготовки.

Фінансування навчання може здійснюватися за рахунок коштів: державного бюджету, юридичних та фізичних осіб. На кафедрі комп'ютерних систем та мереж створені всі умови для швидкого наукового зростання студентів, здійснюється підготовка спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру.

Всі бажаючі студенти з інших міст забезпечуються гуртожитком.