Завідувач кафедри

Жуков Ігор Анатолійович – доктор технічних наук , професор

Вчений секретар кафедри

Журавель Наталія Вікторівна