Напрямки наукових досліджень

  • Дослідження принципів побудови паралельних обчислювальних структур для розв'язання задач великої розмірності.
  • Технології інтелектуального аналізу та ранньої ідентифікації аномалій багатовимірного структурованого трафіка комп’ютерних мереж.

Фундаментальна НДР "Розроблення теорії, методів та технологій оптимального управління гарантоздатною комп’ютерною мережею" (Науковий керівник д.т.н., проф. Жуков І.А.) виконується в 2013-2015 р.р.

Наукові розробки

  • Інтелектуальні технології, методи та засоби підвищення ефективності розподілених обчислювальних систем на базі тензорних нейронних мереж.
  • Автоматизована інформаційно-аналітична систем Мінтрансзв’язку України.
  • Технічний проект на створення інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень з питань управління соціально-економічним розвитком територій.
  • Методи та засоби визначення атак на комп’ютерні системи на базі аналізу та прогнозування трафіка в тензорному нейромережевому базисі.
  • Програмна оболонка Інтернет-порталу інформаційних ресурсів освіти і науки МОН України.

Аспірантура та докторантура

Кафедра здійснює підготовку кандидатів та докторів наук за спеціальністю 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти.

Конференції та семінари

Кафедра щорічно проводить Міжнародну науково-технічну конференцію «Комп’ютерні системи та мережні технології» на базі ІКІТ НАУ (VI конференція проведена 11-13 червня 2013 р., VIІ конференція запланована на квітень 2014 р.).