Наказом Міністерства освіти і науки України №1039 від 25.07.2013 «Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти із спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 1701 «Інформаційна безпека» затверджені складові галузевих стандартів вищої освіти України (освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) та освітньо-професійні програми (ОПП) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 1701 «Інформаційна безпека» за спеціальностями:

8.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

8.17010102 «Безпека державних інформаційних ресурсів»

8.17010201 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

8.17010301 «Управління інформаційною безпекою»